Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

LUKUKAUSIMAKSUT

Varhaisiän opinnot:

Varhaisiän opinnot toteutetaan ryhmäopetuksena. Musiikkileikkiryhmissä ryhmän koko on n. 8 lasta, soitinmuskareissa 3-4 lasta. Opetusviikkoja on syksyllä 14 ja keväällä 14.

OKTAAVIA-MUSKARI

Musiikkileikkiryhmät:

 • Musiikkileikkiryhmä 30min/vko: 140€/syksy,140€/kevät

Soitinmuskarit:

 • Viulumuskari 30min pareittain tai 45min/vko pienryhmässä: 300€/syksy, 300€/kevät
 • Kitaramuskari 30min pareittain tai 45min/vko pienryhmässä: 300€/syksy, 300/kevät
 • Pianomuskari 30min pareittain tai 45min/vko pianryhmässä: 300€/syksy, 300€/kevät
 • Sellomuskari 30min pareittain tai 45min/vko pienryhmässä 300€/syksy, 300€/kevät

Perusopinnot:

Instrumenttiopinnot (viulu, sello, piano, kitara):

Instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmätunnit. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 15. 

 • Yksilötunti 20min/vko: 405€/syksy, 405€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 30min/vko: 535€/syksy, 535€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 45min/vko: 755€/syksy, 755€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Musiikin hahmotus (teoria):

Musiikin hahmotuksen ryhmät perustetaan tarpeen mukaan syksyisin. Koulussamme on tarjolla musiikin teoria 1- ja musiikin teoria 2-ryhmiä.

 • lukuvuonna 2023-24 musiikin hahmotuksen opinnot sisällytetään yksilö- ja ryhmätunteihin 

Musiikkiteknologia:

Musiikkiteknologian opinnot järjestetään vapaaehtoisina periodiopintoina. 

 • Periodiopinnoista infotaan erikseen.

Ryhmätunnit:

Ryhmätunnit kuuluvat koulumme instrumenttien perusopintojen opetussuunnitelmaan ja sisältyvät lukukausimaksuihin. Ryhmätunteja on instrumenttiopinnoissa 12 lukuvuoden aikana. Lisäksi järjestämme soittajaisia ja jokaisen lukukauden lopuksi yhteismusisointiviikon. Tällöin ryhmätunteja on 2-3 ja lisäksi konsertti. Yhteismusisointiviikoilla ei ole yksilötunteja. 

Aikuisosasto:

Aikuisosaston instrumenttiopinnot (viulu, sello, kitara, piano):

Aikuisosaston instrumenttipintoihin sisältyvät yksilötunnit. 

 • Yksilötunti 30min/vko 10x per lukukausi: 315€/syksy, 315€/kevät
 • Yksilötunti 30min/vko 15x per lukukausi: 460€/syksy, 460€/kevät

Yhteismusisointi:

Aikuiset voivat osallistua yhteismusisointiin periodeina. Periodit sisällytetään lukukausimaksuihin.


Huomioitavaa: 

Oppilaspaikka katsotaan lunastetuksi ilmoittautumisen ja koulun kuittauksen jälkeen. Lukuvuoden 2023-24 oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta 22.6. mennessä. Tämän jälkeen peruuntumisesta ennen 15.8. laskutetaan peruutusmaksu 100€. 15.8. jälkeen peruutetusta oppilaspaikasta laskutetaan koko lukukausi. 

Kaikki lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä lukuvuoden aikana. Lukukausimaksujen laskut lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Useammassa erässä maksaminen on mahdollista. Tällöin lähetyskulut (5€/lasku) lisätään maksuun. Asiakas voi halutessaan valita myös paperilaskun, tällöin lähetyskulut (5€/lasku) lisätään maksuun. Kesken lukukauden lopettaneelle ei palauteta jo maksettua lukukausimaksua. Oppilaan satunnaisia poissaoloja ei korvata. 

Kevään oppilaspaikan voi peruuttaa marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lukuvuoden loppuun mennessä peruutetusta oppilaspaikasta peritään puolet kevään lukukausimaksusta. Mikäli oppilaspaikan peruuttaminen tapahtuu kevätlukukauden alettua, laskutetaan koko kevätlukukausi. Jos kyseessä on esim. paikkakunnalta muutto ym. vastaava keskeyttämisen syy, lukukausimaksu vähennetään sopimuksesta. 

Kaikki oppilaspaikkojen peruutukset ja keskeytykset tehdään kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@oktaavia.fi. Oppilaspaikkaa ei voi peruuttaa pelkästään opettajien kautta.