Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

LUKUKAUSIMAKSUT

Varhaisiän opinnot:

Varhaisiän opinnot toteutetaan ryhmäopetuksena. Musiikkileikkiryhmissä ryhmän koko on n. 8 lasta, soitinmuskareissa 3-4 lasta. Opetusviikkoja on syksyllä 14 ja keväällä 14.

OKTAAVIA-MUSKARI

Musiikkileikkiryhmät:

 • Musiikkileikkiryhmä 30min/vko: 140€/syksy,140€/kevät

Soitinmuskarit:

 • Viulumuskari 45min/vko: 290€/syksy, 290€/kevät
 • Kitaramuskari 45min/vko: 290€/syksy, 290€/kevät
 • Pianomuskari 45min/vko: 290€/syksy, 290€/kevät

Perusopinnot:

Instrumenttiopinnot (viulu, sello, piano, kitara):

Instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmätunnit. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 15. 

 • Yksilötunti 20min/vko: 395€/syksy, 395€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 30min/vko: 525€/syksy, 525€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 45min/vko: 745€/syksy, 745€/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Lasten ja nuorten lauluopinnot:

Lasten ja nuorten lauluopinnoissa voi valita yksilötunteja, paritunteja ja Oktaavian lapsikuoron. 

 • Yksilötunti 10x30min/vko: 300€/lukukausi
 • Paritunti 10x30min/vko (kaksi samantasoista laulajaa): 155€/oppilas/lukukausi
 • Oktaavian lapsikuoro: 6x45min/lukukausi: 30€

Musiikin hahmotus (teoria):

Musiikin hahmotuksen ryhmät perustetaan tarpeen mukaan syksyisin. Koulussamme on tarjolla musiikin teoria 1- ja musiikin teoria 2-ryhmiä.

45min/opetuskerta 

 • Hinta 70€/syksy, 70€/ kevät. Opetuskertoja on 7/lukukausi.  

Musiikkiteknologia:

Musiikkiteknologian opinnot järjestetään vapaaehtoisina periodiopintoina. 

 • Hinta 80€/periodi. Periodiopinnoista infotaan erikseen.

Ryhmätunnit:

Ryhmätunnit kuuluvat koulumme instrumenttien perusopintojen opetussuunnitelmaan ja sisältyvät lukukausimaksuihin. Ryhmätunteja on instrumenttiopinnoissa 10-14 lukuvuoden aikana. Ryhmätunttien määrään vaikuttaa ryhmäkoko. Lisäksi järjestämme jokaisen lukukauden lopuksi yhteismusisointiviikon. Tällöin ryhmätunteja on 2-3 ja lisäksi konsertti. Yhteismusisointiviikoilla ei ole yksilötunteja. 

Aikuisosasto:

Lauluopinnot:

Lauluopinnoissa on oppilaan valinnan mukaan mahdollista opiskella pelkästään yksilötunneilla tai osallistua lisäksi kuorotoimintaan. 

 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, 150€/5 kertaa
 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, 300€/10 kertaa
 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, 450€ 15 kertaa

Oktaavia Ensemble-kuoro

Kuoroon osallistuminen on mahdollista myös ilman että käy laulutunneilla koulussamme. Opetuskertoja on syksyllä 12 ja keväällä 12. Kuoro osallistuu koulumme konsertteihin.

 • 90min/opetuskerta, 144€/lukukausi

Oktaavia Harmony-lauluyhtye

Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10. Yhtye osallistuu koulumme konsertteihin.

 • 60min/opetuskerta, 180€/lukukausi

Oktaavia a Cappella-lauluyhtye

Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10. Yhtye osallistuu koulumme konsertteihin.

 • 60min/opetuskerta, 180€/lukukausi

Aikuisosaston instrumenttiopinnot (viulu, sello, kitara, piano):

Aikuisosaston instrumenttipintoihin sisältyvät yksilötunnit. Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10.

 • Yksilötunti 30min/vko: 305€/syksy, 305€/kevät

Kamarimusiikki:

Aikuisosastollamme toimii kamarimusiikkiryhmä jousisoittajille. Opetuskertoja on syksyllä 7 ja keväällä 7. Lisäksi järjestetään yhteismusisointiviikot aina lukukauden päätteeksi, jolloin opetuskertoja on 2-3 konsertin lisäksi. 

 • Kamarimusiikkitunnit 45min/opetuskerta: 70€/syksy, 70€/kevät


Huomioitavaa: 

Oppilaspaikka katsotaan lunastetuksi ilmoittautumisen ja koulun kuittauksen jälkeen. Lukuvuoden 2020-21 oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta 30.6. mennessä. Tämän jälkeen peruuntumisesta ennen 15.8. laskutetaan peruutusmaksu 90€. 15.8. jälkeen peruutetusta oppilaspaikasta laskutetaan koko lukukausi. 

Varhaisiän opintojen, kuoron ja kamarimusiikin lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä, instrumentti- ja lauluopintojen maksut laskutetaan neljässä erässä lukuvuoden aikana. Lukukausimaksujen laskut lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Asiakas voi halutessaan valita myös paperilaskun, tällöin lähetyskulut (5€) lisätään maksuun. Kesken lukukauden lopettaneelle ei palauteta jo maksettua lukukausimaksua. Oppilaan satunnaisia poissaoloja ei korvata. 

Kevään oppilaspaikan voi peruuttaa marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lukuvuoden loppuun mennessä peruutetusta oppilaspaikasta peritään puolet kevään lukukausimaksusta. Mikäli oppilaspaikan peruuttaminen tapahtuu kevätlukukauden alettua, laskutetaan koko kevätlukukausi. Jos kyseessä on esim. paikkakunnalta muutto ym. vastaava keskeyttämisen syy, lukukausimaksu vähennetään sopimuksesta. 

Kaikki oppilaspaikkojen peruutukset ja keskeytykset tehdään kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@oktaavia.fi. Oppilaspaikkaa ei voi peruuttaa pelkästään opettajien kautta.