Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

 OPETUS

Varhaisiän opinnot

Oktaavia-muskarin 

- musiikkileikkiryhmät 2-4-vuotiaille (ryhmäopetus, 30-45min/vko) 

- viulumuskariryhmät 3-5-vuotiaille (pienryhmä, 30-45min/vko) 

- kitaramuskariryhmät 5-6-vuotiaille (pienryhmä, 45min/vko) 

- pianomuskariryhmät 4-5-vuotiaille ( pienryhmä, 45min/vko) 

Oktaavia-muskarin ryhmäopetusta järjestetään 14 kertaa lukukauden aikana. 

Musiikin perusopinnot 

- viulu (yksilö- ja ryhmätunnit)

- sello (yksilö- ja ryhmätunnit)

- piano (yksilö- ja ryhmätunnit)

- kitara (yksilö- ja ryhmätunnit)

- musiikin hahmotus (ryhmäopetus 45min/kerta)

- lauluopinnot (yksilötunnit, paritunnit ja Oktaavian lapsikuoro)

Perusopintojen instrumenttiopetukseen sisältyy 15 opetusviikkoa lukukaudessa. Yksilötuntivaihtoehdot ovat 20min, 30min tai 45min kerran viikossa. 

Lauluopinnoissa voi valita yksilötunnit 10x/lukukausi, paritunnit 10x30min/lukukausi (kaksi samantasioista laulajaa) ja Oktaavian lapsikuoron 6x45min/lukukausi.

Instrumenttien ryhmätunteja pidetään keskimäärin joka toinen viikko. 

Musiikin hahmotuksen (teoria) ryhmäopetusta järjestetään 7 kertaa/ryhmä lukukauden aikana. Opetus voidaan järjestää myös perioideittain. Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Aikuisosasto 

Aikuisosaston ryhmäopetukseen (Oktaavia Ensemble-kuoro tai kamarimusiikki) voi osallistua, vaikka ei osallistu yksityistunneille.

- laulu (yksilötunnit 30min/kerta) 5, 10 tai 15 kertaa lukukausi

- viulu (yksilötunnit 30min/kerta) 10 kertaa lukukausi

- sello (yksilötunnit 30min/kerta) 10 kertaa lukukausi

- piano (yksilötunnit 30min/kerta) 10 kertaa lukukausi

- kitara (yksilötunnit 30min/kerta) 10 kertaa lukukausi

- kamarimusiikki (ryhmäopetus 45min/kerta) 7 kertaa lukukausi

- Oktaavia Ensemble-kuoro (ryhmäopetus 90min/kerta) 12 kertaa lukukausi

- Oktaavia Harmony-lauluyhtye (ryhmäopetus, 60min/kerta) 10 kertaa lukukausi

Oktaavia a Cappella-lauluyhtye (ryhmäopetus, 60min/kerta) 10 kertaa lukukausi

Aikuisosaston ryhmäopetukseen (Oktaavia Ensemble-kuoro, Oktaavia Harmony-lauluyhtye, Oktaavia a Cappella-yhtye  tai kamarimusiikki) voi osallistua, vaikka ei osallistu yksityistunneille.